فریدون آو؛ مجموعه‌دار، نقاش و مجسمه‌ساز زرتشتی

«فریدون آو»، مجموعه‌دار، نمایشگاه‌گردان، نقاش و مجسمه‌ساز ایرانی است که در

سال ۱۳۲۴ در یک خانواده زرتشتی، در تهران متولد شد.

فریدون آو؛ مجموعه‌دار، نقاش و مجسمه‌ساز زرتشتی

Leave a Reply