Về sống kỷ luật

Hnay mình được cô giáo dạy yoga khen chăm chỉ, hiếm khi bỏ buổi tập. Ồ! Với người khác có lẽ đây là lời khen chẳng có gì tự hào, nhưng với mình đó là một sự thừa nhận cho nỗ lực sống kỷ luật của mình trong 6 năm qua! Mình rất vui! Mình […]

Về sống kỷ luật

Leave a Reply