زنان شاعر و هزار سال شعر فارسی

آینه‌ی‌ دلم: زنان شاعر فارسی‌زبان و هزار سال شعر فارسی عنوان کتابی است که اخیراً با ترجمه‌ی دیک‌ دیویس، شاعر، نویسنده و آکادمیسین انگلیسی‌تبارِ شناخته‌شده‌ی مقیم آمریکا و توسط انتشارات پنگوئن منتشر شده است. دیک‌ دیویس برای پژوهشگران و علاقمندان حوزه‌ی ادبیات فارسی در داخل و خارج از ایران نامی بسیار آشناست.

زنان شاعر و هزار سال شعر فارسی

Leave a Reply