จีนออกมาตรการส่งเสริม ‘ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์’

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ( 31 ส.ค.)  จีนได้ออกมาตรการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หอศิลป์ หอรำลึก และสถานที่ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ทั่วประเทศ มาตรการดังกล่าวออกร่วมกันโดยหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและการเงิน 8 แห่ง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กระทรวงการคลัง หน่วยงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ และสำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ รายละเอียดของมาตรการระบุว่า ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเหล่านี้ควรมีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าใจและเพิ่มความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมจีนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้องค์กรมรดกทางวัฒนธรรมยังได้รับการสนับสนุนให้ลงทุนและสร้างบริษัทผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังยินดีให้นักลงทุนเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีมาตรการดังกล่าวได้เน้นย้ำว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรเป็นไปตามหลักการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม และยังสามารถนำเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การจำลองภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (Augmented Reality) การถ่ายภาพโฮโลแกรม หรือการแสดงผลกราฟิก 3 มิติ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการเปิดตัวแพลตฟอร์มส่งเสริมการซื้อขายเพิ่มเติม ช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง ตามข้อมูลจากทางการที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วพบว่า ในปี 2020 เพียงปีเดียว ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมากกว่า 124,000 ชนิดได้รับการพัฒนาโดยพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ และกวาดรายได้มากกว่า 1.1 พันล้านหยวน […]

จีนออกมาตรการส่งเสริม ‘ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์’

Leave a Reply