Văn hóa bạo lực trên không gian mạng

Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, chúng ta có thể thấy được sự phát triển vượt bậc của ngành truyền thông cũng như các trang mạng xã hội với đủ mọi loại hình nghe nhìn, đi cùng với nó là sự hình thành của văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Thật […]

Văn hóa bạo lực trên không gian mạng

Leave a Reply