Levd Liv: Søren Avset

Tekst fra mitt møte med Søren 20. mars 2018: Jeg møter Søren på Laydy´s cafe på senteret på Bruhagen, hvor han er nesten daglig. Søren er i sitt 97. år, men han kaller seg selv bare en «gammel ungdom».Da krigen brøyt ut i Norge ble Søren en aktiv motstandsmann. Arbeid var det dårlig med, men […]

Levd Liv: Søren Avset

Leave a Reply